Hỏi đáp

ĐẶT CÂU HỎI CHO CÔNG ĐOÀN CAO SU
Họ tên (*)
Nội dung (*)
 
CÁC CÂU HỎI ĐƯỢC GIẢI ĐÁP
Người lao động xin nghỉ không hưởng lương, tự túc đóng BHXH tại đơn vị có được không? (Lê Hường)

Ban Chính sách Pháp luật trả lời như sau: Người lao động xin nghỉ không hưởng lương, tự túc đóng BHXH tại đơn vị là không được. Vì:

Bảo hiểm...

Chi tiết
Phân biệt hội đồng hòa giải lao động cơ sở với hội đồng lao động trọng tài (Phan Cong Chi )

Ban Chính sách Pháp luật trả lời như sau: Luật Lao động bổ sung và sửa đổi năm 2012, tại điều 198 quy định Hòa giải viên lao động do cơ quan quản lý Nhà...

Chi tiết
Doanh nghiệp muốn đăng ký thất nghiệp cho nhân viên thì cần những điều kiện gì? (Ho Suong)

Ban Chính sách Pháp luật trả lời như sau:   Áp dụng đối với doanh nghiệp có sử dụng từ 10 lao động trở lên

Trước tiên Doanh nghiệp cần đăng ký...

Chi tiết
Trách nhiệm của công đoàn các cấp về việc tiếp đoàn viên và người lao động? (Phan Quoc Thuan)

Ban Chính sách Pháp luật trả lời như sau:    Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 quy định chi tiết thi hành Điều 10- Luật công...

Chi tiết
Quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong việc ký Thoả ước lao động tập thể, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp lao động?

Công đoàn cơ sở đại diện cho người lao động thương lượng và ký thoả ước lao động tập thể với người sử dụng lao động trong các thành phần kinh tế;...

Chi tiết
Quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong việc tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của CNLĐ?

* Trong phạm vi chức năng của mình, Công đoàn tham gia kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hợp đồng lao động, tuyển dụng, cho thôi việc, tiền lương, tiền...

Chi tiết
Quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong lĩnh vực bảo đảm an toàn vệ sinh lao động?

* Công đoàn phối hợp với cơ quan Nhà nước nghiên cứu ứng dụng khoa học, kỹ thuật bảo hộ lao động, xây dựng các tiêu chuẩn, quy phạm công tác an toàn vệ...

Chi tiết
1 2 3 4 5 6 7
Online: 182   |   Tổng lượt: 3411176
top