Hỏi đáp

ĐẶT CÂU HỎI CHO CÔNG ĐOÀN CAO SU
Họ tên (*)
Nội dung (*)
 
CÁC CÂU HỎI ĐƯỢC GIẢI ĐÁP
Quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động?

* Công đoàn tham gia với Nhà nước xây dựng pháp luật, chính sách, chế độ về lao động, tiền lương, bảo hộ lao động và các chính sách xã hội liên quan...

Chi tiết
Đoàn viên công đoàn có quyền lợi, nghĩa vụ gì?

* Quyền và lợi ích của đoàn viên Công đoàn:

* Một là: Được thông tin, thảo luận và biểu quyết công việc của Công đoàn, được ứng cử, đề...

Chi tiết
Các chức năng của Công đoàn Việt Nam?

Công đoàn Việt Nam có ba chức năng:

- Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, lao động;

- Tham gia quản lý...

Chi tiết
Khái niệm về Công đoàn Việt Nam?

Điều 10, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992: “Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người...

Chi tiết
Quá trình hình thành Công đoàn Việt Nam?

Cuối thế ký XIX, sau khi thôn tính được Việt Nam, thực dân Pháp bắt đầu thực hiện kế hoạch khai thác thuộc địa, tập trung đầu tư vào một số ngành chủ...

Chi tiết
Lao động thời vụ có được tham gia vào tổ chức Công đoàn không?

Đối tượng và điều kiện gia nhập tổ chức Công đoàn đã được quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa X) và Hướng...

Chi tiết
Trong thời gian bao lâu thì đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định?

Căn cứ điều 81 Luật BHXH, điều kiện hưởng BHTN là người lao động đã tham gia BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi nghỉ việc mà chưa...

Chi tiết
1 2 3 4 5 6 7
Online: 87   |   Tổng lượt: 3513333
top