Phản hồi Hỏi đáp Pháp luật

Đặt câu hỏi mới

Công ty đã giải quyết chế độ thôi việc, nhưng sổ BHXH Công ty chưa trả. Sau đó tôi trở lại làm việc cho Công ty ...

Trước đây tôi có làm việc tại Công ty CPCS Hòa Bình từ năm 1983 đến năm 1989 Công ty đã giải quyết chế độ thôi việc, nhưng sổ BHXH Công ty chưa trả. Sau đó tôi trở lại làm việc cho Công ty từ năm 1996 đến nay. Cho hỏi thời gian tham gia BHXH của tôi có được cộng tiếp tục hay không? Xin cảm ơn? (Trương Đình Tuấn, Công ty CPCS Hòa Bình)

Đáp

Văn phòng tư vấn pháp luật CĐCSVN xin trả lời ý kiến của ông như sau:

          Căn cứ quy định tại Điểm C - Khoản 1 - Điều 18 của Luật BHXH năm 2006 thì sau khi giải quyết chế độ thôi việc cho người lao động, người sử dụng có trách nghiệm trả lại sổ BHXH cho người lao động. Tuy nhiên vì lý do nào đó công ty chưa trả lại sổ BHXH cho ông, điều này có nghĩa là ông chưa nhận trợ cấp BHXH một lần (01 năm công tác bằng 01 tháng lương. Theo khoản 1 – điều 55). Vì vậy căn cứ Khoản 5 - Điều 3 của Luật BHXH “Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội”.

          Như vậy trường hợp của ông thời gian đóng BHXH được tiếp tục cộng dồn từ 1983 – 1989 (06 năm) và từ năm 1996 đến khi ông chấm dứt hợp đồng lao động hoặc đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ hiện hành./.Nội dung (*)
 
-->
Online: 63   |   Tổng lượt: 3456936
top