Hình ảnh hoạt động

Bình chọn kết quả

Bạn đánh giá thế nào về màu sắc, bố cục và giao diện website congdoancaosu.vnPhản hồi Hỏi đáp Pháp luật

Đặt câu hỏi mới

Người lao động đã nghỉ hết 4 tháng thai sản, nếu sức khỏe còn yếu thì được quyền nghỉ không lương thêm tối đa là 2 tháng nữa? Việc tham gia BHXH trong 2 tháng này sẽ do ai đóng?

Người lao động đã nghỉ hết 4 tháng thai sản, nếu sức khỏe còn yếu thì được quyền nghỉ không lương thêm tối đa là 2 tháng nữa? Việc tham gia BHXH trong 2 tháng này sẽ do ai đóng?

Đáp

Pháp luật lao động quy định hết thời gian nghỉ thai sản, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thỏa thuận với người sử dụng lao động. Như vậy, việc nghỉ không hưởng lương sau khi hết thời gian nghỉ thai sản không phải là đương nhiên mà phải có sự đồng ý của người sử dụng lao động. Tiền lương đóng BHXH bắt buộc dựa trên cơ sở tiền lương, tiền công nên nếu người lao động nghỉ không lương thì người sử dụng lao động không phải đóng BHXH, BHYT cho họ trong thời gian này. Bạn đọc cần thỏa thuận trước với người sử dụng lao động về việc đóng BHXH, BHYT  trước khi nghỉ không lương.Nội dung (*)
 
-->
Online: 9   |   Tổng lượt: 3190737
top