Hình ảnh hoạt động

Bình chọn kết quả

Bạn đánh giá thế nào về màu sắc, bố cục và giao diện website congdoancaosu.vnPhản hồi Hỏi đáp Pháp luật

Đặt câu hỏi mới

Trong thời gian bao lâu thì đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định?

Trong thời gian bao lâu thì đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định?

Đáp

Căn cứ điều 81 Luật BHXH, điều kiện hưởng BHTN là người lao động đã tham gia BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đối chiếu các quy định trên, ông đã đóng BHTN được 19 tháng nên đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, ông cần lưu ý trong thời gian 7 ngày làm việc, kể từ ngày nghỉ việc phải đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm TPHCM và sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày đăng ký thất nghiệp phải nộp đủ hồ sơ cho cơ quan nói trên thì mới được xem xét giải quyết.Nội dung (*)
 
-->
Online: 13   |   Tổng lượt: 3190775
top