Các công đoàn cơ sở trực thuộc

CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN CAO SU VIỆT NAM

Địa chỉ: 229 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Phone: (028) 3844 3690 - Fax: (028) 3844 1436
Chủ tịch công đoàn: Trần Văn Hậu

 

Số điện thoại di động của đ/c Chủ tịch : 0918.453.563
Số lao động: 36, trong đó Nam: 23 Nữ: 13
Số đoàn viên Công đoàn: 36 Nam: 23 Nữ: 13
Số lượng Tổ công đoàn: 02
Số lượng cán bộ chuyên trách Công đoàn: 27

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN

NHIỆM KỲ 2017 - 2022

 

1. Trần Văn Hậu

- Chủ tịch

2. Nguyễn Thị Hoàng Uyên

- Phó Chủ tịch

3. Võ Thị Mỹ Hạnh

- Ủy viên Ban Chấp hành

4. Nguyễn Văn Toán

- Ủy viên Ban Chấp hành, kiêm phụ trách công tác kiểm tra

5. Phạm Thị Hồng Thuỷ

- Ủy viên Ban Chấp hành

 

ânc
Online: 34   |   Tổng lượt: 3228715
top