Các công đoàn cơ sở trực thuộc

CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Địa chỉ: 177 Hai Bà Trưng - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh
Phone: (028) 3932 5234 - Fax: (028) 3932 7341
Chủ tịch công đoàn: Trương Thị Huế Minh

 

  

Địa chỉ email: vrg@rubbergroup.vn
Điện thoại di động của đ/c Chủ tịch công đoàn: 0918.032.174
Số lao động: 232 Nam: 157 Nữ: 75
Số đoàn viên công đoàn: 225 Nam: 151 Nữ: 74
Số lượng công đoàn bộ phận: 01
Số lượng tổ công đoàn: 16
Số lượng cán bộ chuyên trách Công đoàn: 0

 

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN

NHIỆM KỲ 2017 - 2022

 

 

1. Trương Thị Huế Minh - Chủ tịch
2. Phan Thị Vành Khuyên - Phó Chủ tịch
3. Lê Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ
4. Trần Lan Anh - Ủy viên Ban Chấp hành
5. Lê Võ Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành
6. Nguyễn Thái Bình - Ủy viên Ban Chấp hành
7. Vũ Tiến Hoàng Đạo

- Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ nhiệm UBKT

8. Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành
9. Bùi Thanh Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành
10. Cao Thị Minh Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành
11. Võ Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành
12. Phạm Trung Thư - Ủy viên Ban Chấp hành
13. Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành

--------------------------------------------------------------------------------------------

Trở về trang chủ Công đoàn Cao su Việt Nam : www.congdoancaosu.vn

Trở về trang chủ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam : www.vnrubbergroup.com

Online: 124   |   Tổng lượt: 3411111
top