Các công đoàn cơ sở trực thuộc

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU

Địa chỉ: 267 Điện Biên Phủ, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Phone: (028) 3930 7329 - Fax: (028) 3930 8536
Chủ tịch công đoàn: Vũ Văn Quang

 

Số điện thoại di động của đ/c Chủ tịch: 01238 004 635

Số lao động: 210   Trong đó Nam: 180; Nữ: 30

Số đoàn viên công đoàn: 130   Trong đó Nam: 100; Nữ: 30

Số lượng Công đoàn bộ phận trực thuộc: 3

Số lượng cán bộ Công đoàn chuyên trách: 0

 

DANH SÁCH BCH NHIỆM KỲ 2017 - 2022

 1. Vũ Văn Quang  Chủ tịch
2. Phan Ngọc Lân  Phó Chủ tịch
3. Trần Văn Hiệu  Ủy viên Ban Chấp hành, kiêm phụ trách công tác kiểm tra
4. Nguyễn Văn Huế  Ủy viên Ban Chấp hành
5. Bùi Thị Ngọc  Ủy viên Ban Chấp hành
Online: 57   |   Tổng lượt: 3228738
top