Các công đoàn cơ sở trực thuộc

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN KCN NAM TÂN UYÊN

Địa chỉ: Xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Phone: (0274) 365 2324/26 - Fax: (0274) 3652 325
Chủ tịch công đoàn: Huỳnh Hữu Tín

Địa chỉ E-mail: namtanuyen@congdoancaosu.vn                              congdoanntc@hotmail.com.vn

Số điện thoại di động của đồng chí chủ tịch: 0949.028.999

Số lao động: 145 trong đó Nam: 121                       nữ: 24

Số đoàn viên công đoàn: 144 trong đó Nam: 120    nữ: 24

Số lượng tổ công đoàn: 4 tổ

Số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách: 0

 

DANH SÁCH BCH NHIỆM KỲ 2017 - 2022

 

1

 Huỳnh Hữu Tín

Chủ tịch

2

 Phạm Quốc Nhân

Phó Chủ tịch

3

 Trần Kim Cương

UV Ban Chấp hành

4

 Nguyễn Thị Trường Khang

UV Ban Chấp Hành

5

 Đỗ Minh Dương

UV Ban Chấp Hành

6

 Nguyễn Anh Tuấn

UV Ban Chấp Hành

7

 Lê Khiết Tâm

UV Ban Chấp Hành

Online: 29   |   Tổng lượt: 3228710
top