Các công đoàn cơ sở trực thuộc

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN MDF VRG KIÊN GIANG

Địa chỉ: Số 2, Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá, Kiên Giang
Phone: (0297) 3819 868 - Fax: (0297) 3819 869
Chủ tịch công đoàn: Đào Quang Huỳnh

Địa chỉ email: 

Điện thoại di động của Đ/c chủ tịch: 0903 348 988

Số lao động: 269           Nam: 243       Nữ: 26

Số đoàn viên công đoàn:         235     Nam: 213      Nữ: 22

Số lượng tổ công đoàn: 12

Số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách: 0

 

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY

NHIỆM KỲ 2017 - 2022

1.  Đào Quang Huỳnh  - Chủ tịch 
2.  Lê Thanh Phương   - Phó Chủ tịch
3.  Nguyễn Thái Việt   - Ủy viên Ban Thường vụ, kiêm phụ trách công tác kiểm tra
4.  Lâm Thị Huyền   - Ủy viên Ban Chấp hành
5.  Lâm Thái An   - Ủy viên Ban Chấp hành
6.  Trần Ái Nguyệt   - Ủy viên Ban Chấp hành
7.  Mai Nhữ Hưởng   - Ủy viên Ban Chấp hành
8.  Đỗ Trung Hiếu   - Ủy viên Ban Chấp hành
9.  Đỗ Văn Quân   - Ủy viên Ban Chấp hành
Online: 170   |   Tổng lượt: 3411163
top