Các công đoàn cơ sở trực thuộc

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN VRG KHẢI HOÀN

Địa chỉ: 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Phone: (028) 3847 9375 - Fax: (028) 3847 9272
Chủ tịch công đoàn: Ngô Minh Lợi

Địa chỉ email:

Điện thoại di động của Đ/c chủ tịch: 0937 025 578

Số lao động: 1.292  Nam: 533, Nữ: 759

Số đoàn viên công đoàn: 1.292  Nam: 533, Nữ: 759

Số lượng tổ công đoàn: 29

Số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách: 0

 

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY

NHIỆM KỲ 2017 - 2022

1. Ngô Minh Lợi - Chủ tịch
2. Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT
3. Lê Trọng Thiện - Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đào Thị Ánh - Ủy viên Ban Chấp hành
5. Văn Đức Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành
6. Phan Cẩm Lụa - Ủy viên Ban Chấp hành
7. Lê Đức Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành
8. Huỳnh Trúc Mai - Ủy viên Ban Chấp hành
9. Đào Thị Quỳnh Nga - Ủy viên Ban Chấp hành
10. Hoàng Đại Ngàn - Ủy viên Ban Chấp hành
11. Vân Duy Thành - Uỷ viên Ban Chấp hành
Online: 183   |   Tổng lượt: 3411177
top