Các công đoàn cơ sở trực thuộc

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Địa chỉ: 269A Nguyễn Trọng Tuyển, P.10, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Phone: (028) 3547 0455 - Fax: (028) 3844 5674
Chủ tịch công đoàn: Nguyễn Đại Ngãi

Địa chỉ E-mail: cic269@yahoo.com.vn

Số điện thoại di động của Đ/c Chủ tịch: 0909 092 040

Số lao động: 34                 Nam: 26               Nữ: 8

Số đoàn viên công đoàn: 34        Nam: 26               Nữ: 8

Số lượng công đoàn cơ sở trực thuộc: 2

Số lượng tổ công đoàn: 6

Số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách: 0

DANH SÁCH BCH NHIỆM KỲ 2012-2014:

1. Nguyễn Đại Ngãi Chủ tịch
2. Phạm Thị Khuyên Phó Chủ tịch
3. Trần Văn Long

Uỷ viên Ban Chấp hành,

kiêm phụ trách công tác kiểm tra

4. Nguyễn Thị Bích Thuỷ Uỷ viên Ban Chấp hành
5. Phan Tín Lợi Uỷ viên Ban Chấp hành

Online: 67   |   Tổng lượt: 3228748
top