Các công đoàn cơ sở trực thuộc

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯMOMRAY

Địa chỉ: 136 Hà Huy Tập, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Phone: (0260) 224 0912 - Fax: (0260) 391 3244
Chủ tịch công đoàn: Phạm Duy Vương

Địa chỉ email: congdoancmrc@gmail.com

Điện thoại di động của đ/c Chủ tịch: 0985 028 201

Số lao động: 597  Nam: 313, Nữ: 284

Số đoàn viên công đoàn: 597  Nam: 313, Nữ: 284

Số công đoàn bộ phận: 5

Số lượng tổ công đoàn: 35

Số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách: 0

 

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY

NHIỆM KỲ 2017 - 2022

1. Phạm Duy Vương - Chủ tịch
2. Nguyễn Duy Lâm - Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT
3. Nguyễn Phúc Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ
4. Trương Minh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành
5. Lê Công Trường - Ủy viên Ban Chấp hành
6. Nguyễn Tử Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành
7. Võ Công Mỹ - Ủy viên Ban Chấp hành
8. Lê Thị Hiếu - Ủy viên Ban Chấp hành
9. Nguyễn Thị Trang - Ủy viên Ban Chấp hành

Online: 90   |   Tổng lượt: 3513472
top