Các công đoàn cơ sở trực thuộc

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH MTV CAO SU NAM GIANG – QUẢNG NAM

Địa chỉ: Thị trấn Thạnh My – Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
Phone: (0235) 3840 254 - Fax: (0235) 3840 822
Chủ tịch công đoàn: Nguyễn Quyền

Địa chỉ email:

Điện thoại di động của đ/c Chủ tịch: 01697 373 339

Số lao động: 182  Nam: 140, Nữ: 42

Số đoàn viên công đoàn: 179  Nam: 141, Nữ: 38

Số lượng công đoàn bộ phận: 2

Số lượng tổ công đoàn: 5

Số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách: 0

 

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY

NHIỆM KỲ 2017 - 2022

1. Nguyễn Quyền - Chủ tịch
2. Nguyễn Thị Minh Tâm - Phó Chủ tịch
3. Phan Đức Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT
4. Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành
5. Đỗ Văn Quốc - Ủy viên Ban Chấp hành
6. A Lăng Han - Ủy viên Ban Chấp hành
7. Đồng Phước Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành
8. Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Ban Chấp hành
9. Lê Anh Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành
Online: 48   |   Tổng lượt: 3456981
top