Các công đoàn cơ sở trực thuộc

CÔNG ĐOÀN CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CAO SU NGHỆ AN

Địa chỉ: 17 Phan Đăng Lưu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
Phone: (0238) 356 0013 - Fax: (0238) 356 0012
Chủ tịch công đoàn: Trần Đăng Nam

Địa chỉ email:

Điện thoại di động của đ/c Chủ tịch: 0939 377 373

Số lao động: 838  Nam: 490, Nữ: 348

Số đoàn viên công đoàn: 713  Nam: 395, Nữ: 318

Số lượng tổ công đoàn: 10

Số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách: 0

 

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY

NHIỆM KỲ 2017 - 2022

1. Trần Đăng Nam - Chủ tịch
2. Nguyễn Kim Trọng - Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT
3. Võ Hữu Linh - Ủy viên Ban Thường vụ
4. Nguyễn Thị Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành
5. Phạm Phú Cương - Ủy viên Ban Chấp hành
6. Nguyễn Thị Nữ - Ủy viên Ban Chấp hành
7. Phan Xuân Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành
8. Hà Quyết Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành
9. Quang Văn Thuận - Ủy viên Ban Chấp hành
Online: 152   |   Tổng lượt: 3411141
top