Các công đoàn cơ sở trực thuộc

CÔNG ĐOÀN HIỆP HỘI CAO SU VIỆT NAM

Địa chỉ: 236 Bis, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Phone: - Fax:
Chủ tịch công đoàn: Võ Công Danh

Địa chỉ email:

Điện thoại di động của đ/c Chủ tịch: 0939 263 963

Số lao động: 15  Nam: 4, Nữ: 11

Số đoàn viên công đoàn: 15  Nam: 4, Nữ: 11

Số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách: 0

 

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN

NHIỆM KỲ 2017 - 2022

 

1. Võ Công Danh - Chủ tịch
2. Nguyễn Vân Quỳnh

- Uỷ viên Ban Chấp hành,

Kiêm phụ trách công tác kiểm tra

Online: 131   |   Tổng lượt: 3411118
top