Tin tức & Sự kiện

Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 12

- Lượt xem: 496.
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần dân chủ và ý thức trách nhiệm cao, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 12 đã hoàn thành chương trình đề ra.

Hội nghị lần đã thảo luận và thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo hoạt động của Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; cho ý kiến vào một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Hội nghị đã bầu bổ sung 26 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành và 01 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XII). 

Thảo luận tại Hội trường và tại các tổ, Ban Chấp hành cơ bản nhất trí với các dự thảo báo cáo trình Đại hội, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể. Nhiều nội dung công việc quan trọng chuẩn bị Đại hội XII đã được thảo luận, quyết nghị.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Bùi Văn Cường – Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị, sắp tới, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, các cấp CĐ cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cụ thể hóa chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên”, chú trọng thực hiện Chương trình phúc lợi đoàn viên Công đoàn. Theo đó, tích cực tham mưu, đề xuất, vận động cấp ủy, chính quyền và các DN xây dựng nhà ở, nhà trẻ, khu văn hóa, thể thao phục vụ đoàn viên, NLĐ phù hợp với tình hình và nhu cầu của ngành, địa phương, đơn vị; chủ động nắm bắt tình hình CNLĐ, kịp thời báo cáo, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết những kiến nghị, bức xúc của NLĐ, hạn chế phát sinh ngừng việc tập thể và đình công, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các cấp CĐ cần đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên gắn với xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; chú trọng công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ mới sau Đại hội CĐ các cấp; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch vững mạnh.

Các cấp CĐ cũng cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động xây dựng chương trình công tác năm 2019, trước mắt là kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống CNVCLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi -2019…

Đồng chí Bùi Văn Cường cho biết, thời gian đến Đại hội XII không còn nhiều, vì vậy, đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN và toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thiết thực vào thành công của Đại hội XII CĐ Việt Nam.Online: 33   |   Tổng lượt: 3456901
top