Tin tức & Sự kiện

Cao su Bà Rịa: Cổ đông nhận cổ tức năm 2017 là 4%

- Lượt xem: 131.
CSVNO – Theo báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/6, năm 2017 công ty khai thác được 8.098,15 tấn mủ cao su (kế hoạch 7.000 tấn), đạt 115,7% kế hoạch (KH) năm, năng suất bình quân 1.740kg/ha.

Quang cảnh đại hội.

Quang cảnh đại hội.

Tái canh đạt 418,43ha, đạt 100% KH. Thu mua 1.069,5 tấn, đạt 106, 95% KH. Chế biến 14.757,559 (trong đó gia công 5.859 tấn), đạt 108,51% KH. Tiêu thụ 9.018,48 tấn, đạt 112,7% KH. Giá bán bình quân 40,5 triệu/tấn, đạt doanh thu năm 2017 là: 433,867 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 105,829 tỷ đồng. Đạt lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 816 đồng/CP. Chia cổ tức cổ đông là 4%.

Trong năm 2018 công ty dự kiến sản lượng cao su khai thác: 8.700 tấn, cao hơn 1.700 tấn của năm 2017, thu mua 1.000 tấn, gia công 5.000 tấn, chế biến 14.700 tấn, tiêu thụ 9.700 tấn và doanh thu 422,15 tỷ đồng, đạt mức chia cổ tức là 4% trở lên.

NGUYỄN CỦ CẢI

Tạp chí Cao su VNOnline: 165   |   Tổng lượt: 3164664
top