Tin tức & Sự kiện

Công đoàn Cao su VN: Tổng kết hoạt động UBKT nhiệm kỳ 2008-2013

- Lượt xem: 8926.
Trong hai ngày 9 và 10 tháng 01 năm 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Cao su Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2008-2013 và tập huấn công tác kiểm tra.

Trong nhiệm kỳ qua, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp trong ngành đã tổ chức thực hiện được 4.419 cuộc kiểm tra chấp hành Điêu lệ Công đoàn Việt Nam, 1.215 cuộc kiểm tra khi tổ chức, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm, 2.465 cuộc kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; giúp Ban Chấp hành, Ban thường vụ công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết được 352 đơn khiếu nại, tố cáo.

Thông qua kiểm tra và giải quyết khiếu nại tổ cáo, đã có 2 tổ chức bị kỷ luật khiển trách, 163 cán bộ đoàn viên bị khiển trách, 21 cán bộ đoàn viên bị cảnh cáo, 70 cán bộ bị cách chức, 101 đoàn viên vị khai trừ; can thiệp, bảo vệ cho 27 người được trở lại làm việc, 4 người được hạ mức kỷ luật và 127 người được hưởng các quyền lợi khác. Tại hội nghị Tổng kết, 5 tập thể và 10 cá nhân ủy ban kiểm tra có thành tích tiêu xuất sắc đã được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Cao su Việt Nam.

Đối với công tác tập huân, bồi dưỡng nghiệp vụ ủy ban kiểm tra đã được Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam quan tâm, chỉ đạo. Trong 5 năm qua, Công đoàn Cao su Việt Nam đã tổ chức 3 lớp tập huấn; một số công đoàn cấp trên cơ sở đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm cho cán bộ từ tổ công đoàn trở lên. Ngoài ra Công đoàn đã phối hợp cùng với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam mở lớp tập huấn về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo cho cán bộ làm thanh tra và cán bộ kiểm tra công đoàn.

Trong dịp này, Công đoàn Cao su Việt Nam cũng đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về các chuyên đề của ủy ban kiểm tra như: kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; giải quyết khiếu nại tố cáo và kiểm tra tài chính công đoàn do các đồng chí cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn LĐVN và Công đoàn Cao su Việt Nam trực tiếp truyền đạt.

Đình Châu - www.congdoanvn.org.vnOnline: 96   |   Tổng lượt: 3106643
top