Hình ảnh hoạt động

Bình chọn kết quả

Bạn đánh giá thế nào về màu sắc, bố cục và giao diện website congdoancaosu.vnTin tức & Sự kiện

Hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị cấp cơ sở và cấp trên cơ sở

- Lượt xem: 529.

1. Hướng dẫn số 262/HD-CĐCS (Ngày 12/5/2017) V/v lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị cấp cơ sở và cấp trên cơ sở.

2. Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

3. Đề cương báo cáo và tổng hợp ý kiến đóng gópOnline: 40   |   Tổng lượt: 2251035
top