Tin tức & Sự kiện

KHỐI THI ĐUA SỐ VII TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THI ĐUA NĂM 2017

- Lượt xem: 3393.
Hội nghị đã thảo luận và thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua toàn diện Công đoàn Cao su Việt Nam cho Cty CP KCN Nam Tân Uyên, Cty CP Xây dựng Địa ốc Cao su, Cty CP Đầu tư Sài Gòn VRG.

Ngày 18 tháng 12 năm 2017, tại Công ty CP KCN Hố Nai, Khối thi đua số VII tiến hành họp tổng kết phong trào CNLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018.

Khối thi đua số VII bao gồm 07 đơn vị xây dựng, kinh doanh, dịch vụ. Trong năm 2017 hầu hết các đơn vị xây dựng đều gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu không đạt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên đội ngũ CNVCLĐ của các đơn vị trong Khối luôn đoàn kết, tin tưởng vào sự quản lý điều hành của lãnh đạo các cấp; sẵn sàng chia sẻ những khó khăn chung, đoàn kết gắn bó, khắc phục mọi khó khăn, một số đơn vị dịch vụ hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra, thu nhập bình quân của 1 đơn vị trong Khối cao nhất đạt 9 triệu đồng/người/tháng.

         

Ông Võ Việt Tài – Phó Chủ tịch Công Đoàn Cao su Việt Nam

Phát biểu tại Hội nghị, ông Võ Việt Tài – Phó Chủ tịch Công Đoàn Cao su Việt Nam đã đánh giá cao kết quả hoạt động của các đơn vị trong Khối năm 2017, chia sẻ và đồng cảm với những khó khăn trong hoạt động SXKD và hoạt động công đoàn của các đơn vị, đồng thời nêu ra một số tồn tại của các đơn vị trong Khối và đưa ra các giải pháp để các đơn vị thực hiện tốt hơn trong năm 2018; Các đơn vị tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, động viên CNVCLĐ chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018, đồng thời tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực nhằm thúc đẩy tinh thần lao động sản xuất trong CNVCLĐ. Đặc biệt bám sát các hoạt động trọng tâm của Công đoàn Cao su Việt Nam trong năm 2018 để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

          Hội nghị đã thảo luận và thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua toàn diện Công đoàn Cao su Việt Nam cho Cty CP KCN Nam Tân Uyên, Cty CP Xây dựng Địa ốc Cao su, Cty CP Đầu tư Sài Gòn VRG. Hội nghị cũng đã bầu Công đoàn Cty CP Đầu tư Sài Gòn VRG làm Khối trưởng, Công đoàn Cty CP TMDV và Du lịch cao su làm Khối phó năm 2018./.

Online: 51   |   Tổng lượt: 3228732
top