Tin tức & Sự kiện

Ông Võ Trần Minh Đăng – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Công ty, nhiệm kỳ 2017 – 2022

- Lượt xem: 639.
Ông Nguyễn Thanh Liêm – Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/11/2018.

Đ/c Phan Mạnh Hùng tặng hoa và chúc mừng đ/c Võ Trần Minh Đăng và các đ/c mới được bầu vào BCH 

        Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam và Đảng ủy Công ty, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để kiện toàn Ban Chấp hành và bầu các chức danh công đoàn. Kết quả đồng chí Võ Trần Minh Đăng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Công ty và đồng chí Khúc Thị Mỹ Trinh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022. 

Lãnh đạo Công đoàn Cao su Việt Nam và lãnh đạo Công ty tặng hoa và qua cho đ/c Nguyễn Thanh Liêm

Văn KhánhOnline: 296   |   Tổng lượt: 3273290
top