Tin tức & Sự kiện

Tài liệu phục vụ Hội nghị BCH lần thứ 13, khoá VII, nhiệm kỳ 2013 - 2018

- Lượt xem: 587.
Tài liệu chính thức phục vụ cho Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Cao su Việt Nam lần thứ 13 (mở rộng).Đề nghị Công đoàn các đơn vị trực thuộc in và gửi cho đại biểu của đơn vị mình tham dự Hội nghị BCH lần thứ 13.

1. Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018

2. Báo cáo tổng kết hoạt động UBKT năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018

3. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 6a/BCH.CĐCSVN

4. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 6b/BCH.CĐCSVN

5. Báo cáo tổng kết hoạt động quỹ Mái ấm Công đoàn năm 2017

6. Báo cáo tình hình kết nghĩa giữa Công đoàn các đơn vị

7. Báo cáo kết quả thực hiện năm vì lợi ích đoàn viên

8. Phụ lục báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2017

9. Phụ lục báo cáo tổng kết hoạt động UBKT năm 2017Online: 32   |   Tổng lượt: 3228713
top