75 nghìn sáng kiến

TIN TỨC

Sẽ thành lập tổ hỗ trợ sáng kiến

Theo văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ CĐ CSVN về việc tham gia...

CĐCSVN: Hướng dẫn thực hiện chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

Hưởng ứng chương trình ”75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng Liên...

Mọi sáng kiến đều đáng quý

"Tất cả sáng kiến của đoàn viên, người lao động đều đáng quý. Không phải...