TIN TỨC

Bàn giao Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su về trực thuộc Liên đoàn Lao động Quận 3 TP.HCM.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc các Tập đoàn kinh tế nhà nước thoái vốn tại các doanh nghiệp không thuộc lĩnh vực SXKD chính, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần đã thoái 100% phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su. Bên cạnh đó, Chi bộ Đảng tại Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su cũng đã chuyển về Đảng ủy phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM quản lý. Trên cơ sở thống nhất chung về bàn giao và tiếp nhận Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su giữa Công đoàn Cao su Việt Nam và Liên đoàn Lao động TP.HCM, đây là sự thay đổi về đơn vị quản lý, không thay đổi chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; giúp công đoàn đơn vị phù hợp với công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng để hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Sáng ngày 30/12/2021, tại trụ sở cơ quan Công đoàn Cao su Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam phối hợp với Liên đoàn lao động Quận 3, TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ bàn giao và tiếp nhận công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su về sinh hoạt trong hệ thống Công đoàn Quận 3, TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/01/2022. Dự Lễ bàn giao, về đơn vị bàn giao là Công đoàn Cao su Việt Nam có đồng chí Võ Việt Tài, Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam; về đơn vị nhận bàn giao có đồng chí Vũ Thế Vân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 3 và đồng chí Nguyễn Thị Hường Hòa, ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận 3, TP.HCM.

Ảnh: Đồng chí Võ Việt Tài và đồng chí Vũ Thế Vân ký biên bản bàn giao

Tại lễ bàn giao, thay mặt ban  thường vụ, đồng chí Võ Việt Tài, Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam đề nghị sau khi bàn giao về sinh hoạt trong hệ thống Công đoàn địa phương, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su cần phát huy những thành tích được, ổn định tổ chức, duy trì, đẩy mạnh các hoạt động xã hội tại địa phương, chấp hành nghiêm các quy định của Công đoàn địa phương.

Ảnh: Đại diện Công đoàn Cao su Việt Nam, LĐLĐ Quận 3 và CĐ đơn vị tại buổi lễ bàn giao

Thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận 3, TP.HCM, đồng chí Vũ Thế Vân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 3 bày tỏ niềm vui khi Liên đoàn Lao động Quận 3 tiếp nhận thêm một thành viên mới. Tin tưởng rằng trong thời gian sắp tới, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su sẽ không ngừng cố gắng nỗ lực trong mọi hoạt động và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Liên đoàn Lao động Quận 3 giao./.

BAN TỔ CHỨC CĐCSVN