TIN TỨC

Cao su Lộc Ninh tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Trong 2 ngày 28 & 29/3, Cao su Lộc Ninh đã tổ chức Hội nghị huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) định kỳ cho người lao động ở 100% các đơn vị trực thuộc, với 2.437 người tham gia. Các giảng viên huấn luyện của Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su.

Giảng viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su huấn luyện ATVSLĐ

Xác định NLĐ vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển nói chung, Cao su Lộc Ninh luôn quan tâm bảo vệ NLĐ về mọi mặt, để đảm bảo ổn định lực lượng lao động và hoạt động SXKD của đơn vị. Hàng năm, công ty đều tổ chức các hội nghị huấn luyện ATVSLĐ định kỳ, với mục đích bảo đảm an toàn cho NLĐ, không để xảy ra tai nạn lao động; bảo đảm NLĐ khỏe mạnh, không bị mắc bệnh lý do tác động nghề nghiệp và bồi dưỡng nâng cao kiến thức về ATVSLĐ; giảm thiểu các rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị huấn luyện

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức về an toàn trong lao động ở những môi trường làm việc khác nhau; trang bị cho NLĐ các quy định, nguyên tắc, kỷ năng, kiến thức và hành vi để đảm bảo an toàn, vệ sinh và sức khỏe.

Hội nghị huấn luyện ở nhà máy chế biến

Qua các hội nghị, NLĐ được trang bị kiến thức cơ bản về ATVSLĐ, như: Quyền và nghĩa vụ của NLĐ; chính sách, chế độ về ATVSLĐ đối với NLĐ; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong SXKD; nội quy ATVSLĐ, biển báo, biển chỉ dẫn và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp…

Quang cảnh hội nghị huấn luyện
HƯƠNG HOÀNG

Nguồn: Tạp chí Cao su Việt Nam