TIN TỨC

Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức Tổng kết Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”

Công nhân lao động ngành cao su tích cực phát huy sáng kiến kỹ thuật trong lao động sản xuất

Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19là chương trình do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, đặt ra mục tiêu trong năm 2022 và 2023. Theo đó, đoàn viên, công đoàn, công chức, viên chức, người lao động cả nước đóng góp 1 triệu sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, phát triển kinh tế xã hội và đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII công đoàn Việt Nam.

Xác định Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” là một trong những nội dung lớn trong triển khai Chủ đề hoạt động của năm 2022, 2023. Căn cứ Chương trình số 3259/CTr-TLĐ ngày 15/12/2021, Hướng dẫn số 46/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam ban hành 04 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện và tổng kết Chương trình; Thiết kế khung ảnh đại diện facebook, zalo và vận động CNVCLĐ trong toàn ngành có tài khoản facebook, zalo thay đổi khung ảnh đại diện để quảng bá và lan tỏa Chương trình. Vì vậy các cấp công đoàn đã đồng lòng hưởng ứng, vận động đoàn viên, người lao động biết và tham gia.

Theo đó, Công đoàn Cao su Việt Nam được Tổng Liên đoàn giao thực hiện 5.544 sáng kiến cho 2 giai đoạn. Kết thúc Chương trình Công đoàn Cao su Việt Nam đã hoàn thành vào ngày 24/8/2023 trước 07 ngày, tổng số sáng kiến tham gia Chương trình là 6.319/5.544 sáng kiến TLĐ giao, đạt tỷ lệ 112 %, giá trị làm lợi ước 229,2 tỷ đồng.

Các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tham dự Chương trình có giá trị thực tiễn cao, chủ yếu là các giải pháp về kỹ thuật trong cạo mủ cao su; giải pháp thay đổi phương pháp làm việc sao cho hiệu quả; chuyển đổi số vào sản xuất, quản lý tại đơn vị.v.v.. Một số sáng kiến nổi bật như: Sáng kiến “máy cán ép mini” của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, làm lợi 01 tỷ đồng/ năm; Sáng kiến: “Cải tiến và áp dụng hiệu quả máy bón phân vườn cây cao su kiến thiết cơ bản” của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum, làm lợi 534 triệu đồng; Sáng kiến: “tuyển dụng lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số hơn 50% để giảm tiền thuế thuê đất tại Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang”, làm lợi 10 tỷ đồng; Sáng kiến “thiết kế, chế tạo hệ thống định lượng phụ gia ván ép” của Công đoàn Công ty MDF VRG Quảng Trị giúp làm lợi 3 tỷ đồng; Sáng kiến “tận dụng tấm Nilon thải của nhà máy để lót mủ khi thu hoạch và treo tấm Nilon lên giây sau khi sử dụng” của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa Kampongthom giúp làm lợi hơn 4 tỷ đồng; Sáng kiến “tổ hợp các giải pháp, tiến tới không cạo gia tăng năm 2023” của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú làm lợi hơn 4 tỷ đồng.

Các sáng kiến tham dự Chương trình đã thể hiện sự nỗ lực, tinh thần quyết tâm, đồng hành với doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Có rất nhiều sáng kiến thể hiện sự sáng tạo của NLĐ trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp, nhiều sáng kiến có tính thích ứng cao với bối cảnh bình thường mới để đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất của đơn vị. Các sáng kiến đều xuất phát từ thực tiễn quá trình lao động sản xuất và từ lòng đam mê công việc của những người yêu nghề, yêu lao động. Thông qua Chương trình, nhiều giải pháp, sáng kiến tốt đã được đơn vị áp dụng; có những sáng kiến với những thay đổi nhỏ trong vận hành dây chuyến máy móc, cải thiện sức lao động của NLĐ; giúp NLĐ có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động; nhiều sáng kiến sáng tạo, đột phá, giá trị làm lợi hàng tỷ đồng.

Nhằm tổng kết Chương trình và kịp thời khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, vào ngày 28/9/2023, Công đoàn Cao su Việt Nam sẽ tổ chức tổng kết chương trình “1 triệu sáng kiến”, kết hợp phát động phong trảo thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2023. Qua phong trào thi đua nước rút tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực hoạt động và sẽ có nhiều sáng kiến hiệu quả, những cách làm sáng tạo hình thành từ phong trào này góp phần hoàn thành nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

XEM THÊM:

BAN TUYÊN GIÁO – NỮ CÔNG

CÔNG ĐOÀN CAO SU VIỆT NAM