TIN TỨC

Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam khóa IX, ông Huỳnh Kim Nhựt tái cử chức danh chủ tịch

Vào lúc 13h30 ngày 30/8/2023 tại hội trưởng Nhà khách T78, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 được khai mạc với 248 đại biểu tham dự

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và bắt đầu phiên làm việc đầu tiên với những nội dung chính: Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIII nhiệm kỳ 2023 – 2028; Báo cáo tổng hợp góp ý dự tảo báo cáo của BCH Tổng Liên đoàn Lao động VN trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và văn kiện Đại hội IX Công đoàn Cao su Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn Cao su Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2018 – 2023; Định hướng thảo luận.

Đại biểu thống nhất với chương trình Đại hội
Đại biểu thống nhất với chương trình Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam biểu dương nỗ lực của công đoàn các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

“Với chủ đề Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển, Đại hội IX Công đoàn Cao su Việt Nam là Đại hội thể hiện ý chí, tâm tư, nguyện vọng và sức mạnh của đội ngũ cán bộ, công nhân lao động Tập đoàn. Tôi tin tưởng rằng với 248 đại biểu đại diện cho hơn 80.000 đoàn viên sẽ bầu chọn ban chấp hành khóa IX, chúng ta sẽ tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần vào sự thành công của đại hội” – ông Huỳnh Kim Nhựt phát biểu.

Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội
Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội
Bà Trương Thị Huế Minh – Phó Chủ tịch Công đoàn báo cáo tại Đại hội
Bà Trương Thị Huế Minh – Phó Chủ tịch Công đoàn báo cáo tại Đại hội

Ngày làm việc thứ hai sẽ bắt đầu lúc 7h30 ngày 31/8 với những nội dung trọng tâm: Báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất; trình bày tóm tát Báo cáo của Ban Chấp  hành (BCH) khóa VIII; chiếu phim phóng sự; báo cáo tham luận; phát biểu của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đảng ủy VRG; bầu cử BCH Công đoàn Cao su Việt Nam khóa IX; Chỉ định triệu tập viên Hội nghị lần thứ nhất BCH khóa IX.

Chiều ngày 31/8, từ 13h30 Đại hội làm việc với những nội dung chính: Báo cáo kết quả kỳ hợp thứ nhất BCH; bầu cử đại biểu chính thức và dự khuyết dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; báo cáo tham luận; chia tay các đồng chí không tái cử BCH, UBKT khóa VIII; thông qua Nghị quyết Đại hội; Đại hội sẽ bế mạc lúc 17h.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại Đại hội
Các đại biểu tham gia thảo luận

Phát huy kết quả đạt được của Nghị quyết Đại hội VIII Công đoàn Cao su Việt Nam, với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023 – 2028) xác định khâu đột phá:

  • Chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động CĐ, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính, tài sản công đoàn.
  • Xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ bảo đảm về  số  lượng,  chất  lượng,  có  trí  tuệ,  bản  lĩnh,  tâm huyết,  trách  nhiệm,  uy  tín,  có  năng  lực  đối  thoại, mang  lại  lợi  ích  cho  đoàn  viên,  người lao động,  trọng  tâm  là tiền  lương,  tiền  thưởng,  điều  kiện  và  thời  giờ  làm việc.
  • Phấn đấu tiền lương bình quân NLĐ tăng 30% so với đầu nhiệm kỳ, tiền lương bình quân tăng tối thiểu 5%/năm.

Ưu tiên 3 nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao đời sống vật  chất,  tinh  thần  của  NLĐ:

  • Thứ  nhất,  tăng  cường thực hiện các nhiệm vụ tạo việc làm bền vững, năng suất,  chất  lượng  cao  cho  NLĐ,  thông  qua  việc  đẩy mạnh SXKD, khai thác tiềm năng, nguồn lực của từng doanh nghiệp. CĐ đồng hành, chung tay tháo gỡ các khó khăn liên quan đến giá bán, giá thành của doanh nghiệp; cùng với đó là nâng cao trình độ, tay nghề, kỹ năng cho NLĐ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Tập đoàn.
  • Thứ hai, tập trung giải quyết vấn đề nhà ở cho NLĐ để công nhân “an cư lạc nghiệp”, thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa để đầu tư xây dựng và CĐ tiếp tục thực hiện chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, chú trọng các đơn vị vùng xa, vùng khó khăn. 
  • Thứ ba, phối hợp tốt với chuyên môn cùng cấp và các nguồn lực xã hội tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hóa tại cơ sở, chương trình “Ánh sáng Công đoàn” đảm bảo đa số đoàn viên, NLĐ được thụ hưởng.

Nguồn: Tạp chí Cao su Việt Nam