TIN TỨC

Đảng bộ Cơ quan VRG quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024

Ngày 29/12, Đảng bộ Cơ quan VRG đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn gồm 12 chi bộ trực thuộc. Tính đến thời điểm hiện nay, có 129 đảng viên (127 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị). Đội ngũ đảng viên Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn có trình độ cao đẳng, đại học trở lên, chiếm 94,6% tổng số đảng viên.

Khen thưởng các đảng viên đạt thành tích cao năm 2023

Đạt nhiều kết quả nổi bật năm 2023

Với vai trò là tổ chức đảng tại Công ty mẹ của Tập đoàn, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra. Lãnh đạo Công ty mẹ – Tập đoàn đã nỗ lực, chủ động, linh hoạt xây dựng kế hoạch có tăng trưởng so với năm 2022 và tập trung hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch năm 2023, phát huy vai trò của Công ty mẹ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn nghiêm túc tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên. Tuyên truyền, vận động đảng viên chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lãnh đạo, chỉ đạo chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán và bắt tay ngay vào công việc, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của năm 2023 ngay từ đầu năm, tiếp tục tập trung duy trì ổn định đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động. Lãnh đạo triển khai công tác cơ cấu lại Tập đoàn theo chủ trương đã được phê duyệt, triển khai hiệu quả hoạt động đầu tư tại CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia.

Đồng thời, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn cũng thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động và kịp thời động viên, tuyên truyền, định hướng, tạo sự đồng thuận về việc tham gia xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết, các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của Tập đoàn.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện khắc phục các tồn tại liên quan đến kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính. Chủ động làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các Bộ ngành để giải quyết các tồn tại, vướng mắc về cơ chế chính sách ở Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Nhìn chung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Công ty mẹ – Tập đoàn luôn đảm bảo công khai, minh bạch, đạt được những kết quả nhất định và giúp tiết kiệm đáng kể chi phí trong hoạt động thường xuyên.

Toàn cảnh hội nghị

Hoàn thành nhiệm vụ được giao

Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy và Lãnh đạo Tập đoàn, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp với tinh thần phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn và Công ty mẹ – Tập đoàn. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt được một số kết quả tích cực, thể hiện sự nỗ lực và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị Công ty mẹ – Tập đoàn nhằm khắc phục khó khăn và khai thác tối đa các nguồn lực.

Ước thực hiện các chỉ tiêu năm 2023 của toàn Tập đoàn. Lĩnh vực cao su: Sản lượng khai thác ước 445.000 tấn, đạt 104,7% kế hoạch năm và bằng 103,5% thực hiện năm 2022; thu mua ước 75.290 tấn, bằng 94,0% kế hoạch năm; sản lượng tiêu thụ ước 520.290 tấn, đạt 102,4% kế hoạch năm và bằng 103,8% so với thực hiện năm 2022; doanh thu kinh doanh mủ cao su năm 2023 ước đạt 16.752 tỷ đồng.

Khen thưởng các đảng viên đạt thành tích cao trong năm 2023

Lĩnh vực gỗ, sản lượng gỗ các loại ước đạt 1.110.657 m3 (bằng 80,9% kế hoạch); doanh thu các công ty gỗ năm 2023 ước đạt 5.821 tỷ đồng (bằng 74,4% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế ước lỗ 86 tỷ đồng do năm 2023 ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, các công ty gỗ hầu như không có thị trường, đơn hàng.

Lĩnh vực công nghiệp cao su, ước tổng doanh thu năm 2023 nhóm các công ty sản xuất sản phẩm công nghiệp cao su (6 công ty) khoảng 880 tỷ đồng, tương đương 73,0% kế hoạch năm.

Lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, năm 2023 cho thuê mới được 52 ha, bằng 52,4% kế hoạch năm và bằng 124,4% cùng kỳ năm 2022; doanh thu các khu công nghiệp ước khoảng 2.177 tỷ đồng, bằng 88,4% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế ước 1.175 tỷ đồng, đạt 112,9% kế hoạch năm 2023.

Khen thưởng các đảng viên đạt thành tích cao trong năm 2023

Ước doanh thu hợp nhất 24.485 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm 2023 và bằng 87,1% cùng kỳ năm 2022. Ước lợi nhuận trước thuế hợp nhất 4.015 tỷ đồng, đạt 101,5% kế hoạch năm 2023 và bằng 70,4% cùng kỳ năm 2022. Ước nộp ngân sách nhà nước 4.200 tỷ đồng, đạt 102,8% kế hoạch năm 2023 và bằng 97,4% cùng kỳ năm 2022.

Tiền lương bình quân năm 2023 của toàn Tập đoàn là 7,54 triệu đồng/người/tháng, tương đương 98,6% so với tiền lương thực hiện năm 2022. Ước thu nhập bình quân năm 2023 của toàn Tập đoàn là 8,24 triệu đồng/người/tháng, tương đương 97,7% so với thu nhập năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG cho biết: “Thời gian qua, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đã thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo diễn ra toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả khách quan trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Tôi đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả đáng ghi nhận của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người lao động toàn Tập đoàn trong năm 2023”.

Ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại hội nghị

Phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2024

Trong thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục học tập, tuyên truyền và triển khai kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận, quy định của Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn. Chỉ đạo nâng cao nhận thức và tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương.

Ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG phát biểu tại hội nghị

Thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục, trong đó tập trung tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận về việc tham gia chỉnh đốn, xây dựng Đảng, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành cao su, đề cao trách nhiệm, tinh thần tự lực tự cường, chung sức chung lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. Đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống, lịch sử vẻ ngành Cao su Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2024) và 127 năm cây cao su có mặt tại Việt Nam.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo kịp thời, có giải pháp cụ thể, hiệu quả trong sản xuất để tăng sản lượng khai thác, chế biến, tiêu thụ nhằm bù đắp một phần nguồn thu do suy giảm về giá bán. Kiểm soát chặt chi phí, giá thành ở mức thấp nhất theo hướng cân đối với giá bán đầu ra để đảm bảo các đơn vị thành viên thực hiện cao nhất kế hoạch Tập đoàn đã giao gắn với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị. Dự báo kịp thời để có giải pháp linh hoạt về tiêu thụ, tồn kho, khách hàng, giá bán… nhằm bảo đảm lợi nhuận kế hoạch và dòng tiền cho hoạt động kinh doanh. Đặc biệt luôn quan tâm tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động một cách thiết thực, hiệu quả. Quan tâm chăm lo bồi dưỡng và tạo điều kiện cho đoàn viên phấn đấu rèn luyện, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng ở mỗi cấp ủy chi bộ và toàn thể cán bộ Đảng viên, người lao động VRG sẽ nỗ lực, kiên trì phấn đấu vượt qua những khó khăn thách thức, phát huy lợi thế phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2024 và xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn trong sạch vững mạnh, Công ty mẹ Tập đoàn ngày càng phát triển bền vững”.

HẰNG NY

Nguồn: Tạp chí Cao su Việt Nam

Từ khoá: