DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN CAO SU VIỆT NAM, KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1Huỳnh Kim NhựtUV.BCH Đảng bộ, Phó TGĐ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam
2Nguyễn Ngọc MùiPhó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận
3Lê Văn ThủyPhó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam; Phó Bí thư Đảng ủy, TV.HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
4Trương Minh TrungUV.BTV Đảng ủy Tập đoàn; Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
5Nguyễn Văn KhánhTrưởng ban Chính sách Pháp luật & Quan hệ lao động Công đoàn Cao su Việt Nam
6Trần Thị HảiChủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Tổ chức Kiểm tra Công đoàn Cao su Việt Nam
7Lý Thiện NữUV.BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
8Nguyễn Thế HựuTV.HĐTV, Trưởng phòng Tuyên giáo Thi đua Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
9Vương Đức ThôngPhó Bí thư Đảng ủy, TV.HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CAO SU VIỆT NAM, KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1Huỳnh Kim NhựtUV.BCH Đảng bộ, Phó TGĐ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam
2Nguyễn Ngọc MùiPhó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận
3Lê Văn ThủyPhó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam; Phó Bí thư Đảng ủy, TV.HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
4Trương Minh TrungUV.BTV Đảng ủy Tập đoàn; Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
5Nguyễn Văn KhánhTrưởng ban Chính sách Pháp luật & Quan hệ lao động Công đoàn Cao su Việt Nam
6Trần Thị HảiChủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Tổ chức Kiểm tra Công đoàn Cao su Việt Nam
7Lý Thiện NữUV.BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
8Nguyễn Thế HựuTV.HĐTV, Trưởng phòng Tuyên giáo Thi đua Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
9Vương Đức ThôngPhó Bí thư Đảng ủy, TV.HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê
10Nguyễn Văn ToánPhó Chánh Văn phòng Công đoàn Cao su Việt Nam. Phụ trách Văn phòng
11Võ Thị Mỹ HạnhPhó Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng Công đoàn Cao su Việt Nam
12Mai Xuân ThạnhPhó Trưởng Ban Chính sách Pháp luật & Quan hệ lao động Công đoàn Cao su Việt Nam
13Phạm Thị Hồng ThủyPhó Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn Cao su Việt Nam
14Trần Quốc BìnhUV.BCH Đảng bộ, Bí Thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
15Trần Khắc ChungTrưởng ban Lao động – Tiền lương Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
16Phan Thị Vành KhuyênPhó Ban Tổ chức cán bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn CNCSVN
17Đào Quang ĐánUV.BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
18Nguyễn Văn SơnUV.BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa
19Nguyễn Thị Thanh ThúyUV.BCH Đảng bộ, Bí Thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty CS Đồng Nai
20Vũ Thị Thùy TrangUV.BCH Đảng bộ Cơ quan, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh
21Nguyễn Ánh TuyếtPhó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
22Nguyễn Thanh HảiUV.BCH Đảng bộ, TV.HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh
23Ngô Văn MânPhó Bí thư Đảng ủy, TV.HĐTV, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su KonTum
24Trần Văn TiếnPhó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông
25Đoàn Thị Kiều AnUV.BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên
26Nguyễn Thị Thúy HằngPhó Bí thư Thường trực Đảng ủy, TV.HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Cao su Bà Rịa
27Tạ Thúc BìnhUV.BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy
28Lê Huy PhuUV.BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su MangYang
29Trương Công LựcUV.BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV CS Ea H'Leo
30Trần Thị HồngUV.BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty CS Hà Tĩnh
31Phạm Quốc NhânPhó Phòng Tổ chức - Hành chính, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên
32Nguyễn Minh HùngUV.BCH Đảng bộ, Trưởng Phòng Kinh Doanh, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị
33Phạm Văn DượcPhó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Viện Trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam
34Lê Trung KiênPhó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Chư Sê - KamPongThom

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN CAO SU VIỆT NAM, KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2018 – 2023

STTHọ và tênCHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1Huỳnh Kim NhựtUV.BCH Đảng bộ, Phó TGĐ Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam
2Võ Việt TàiPhó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam
3Võ Việt NgânPhó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam
4Trương Thị Huế MinhUV. BTV Đảng ủy Tập đoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam
5Hà Văn KhươngPhó Bí thư TT Đảng uỷ, TV. HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
6Trương Minh TrungUV. BTV Đảng ủy Tập đoàn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CNCSVN
7Nguyễn Văn KhánhTrưởng ban Chính sách Pháp luật & QHLĐ CĐCSVN, UV. BTV Công đoàn Cao su Việt Nam
8Trần Viết ThànhTrưởng ban Tuyên giáo - Nữ công, UV. BTV Công đoàn Cao su Việt Nam
9Trần Thị HảiTrưởng ban Tổ chức - Kiểm tra, UV. BTV Công đoàn Cao su Việt Nam
10Đỗ Minh TuấnPhó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, UV. BTV Công đoàn Cao su Việt Nam
11Lý Thiện NữChủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, UV. BTV Công đoàn Cao su Việt Nam
12Vương Đức ThôngPhó Bí thư Đảng ủy, TV. HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê.
UV. BTV Công đoàn Cao su Việt Nam
13Mai Xuân ThạnhPhó Trưởng ban Chính sách Pháp luật & QHLĐ Công đoàn Cao su Việt Nam, UV. BTV Công đoàn Cao su Việt Nam

Ông Phan Mạnh Hùng – TV HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Nguyên UV. BTV Đảng uỷ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Nguyên Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018 và nhiệm kỳ 2018 – 2023 nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/7/2023.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CAO SU VIỆT NAM, KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2018 – 2023

STTHọ và tênCHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1Huỳnh Kim NhựtUV.BCH Đảng bộ, Phó TGĐ Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam
2Võ Việt TàiPhó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam
3Võ Việt NgânPhó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam
4Trương Thị Huế MinhUV. BTV Đảng ủy Tập đoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam
5Hà Văn KhươngPhó Bí thư TT Đảng uỷ, TV. HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
6Trương Minh TrungUV. BTV Đảng ủy Tập đoàn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CNCSVN
7Nguyễn Văn KhánhTrưởng ban Chính sách Pháp luật & QHLĐ CĐCSVN, UV. BTV Công đoàn Cao su Việt Nam
8Trần Viết ThànhTrưởng ban Tuyên giáo - Nữ công, UV. BTV Công đoàn Cao su Việt Nam
9Trần Thị HảiTrưởng ban Tổ chức - Kiểm tra, UV. BTV Công đoàn Cao su Việt Nam
10Đỗ Minh TuấnPhó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, UV. BTV Công đoàn Cao su Việt Nam
11Lý Thiện NữChủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, UV. BTV Công đoàn Cao su Việt Nam
12Vương Đức ThôngPhó Bí thư Đảng ủy, TV. HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê.
UV. BTV Công đoàn Cao su Việt Nam
13Mai Xuân ThạnhPhó Trưởng ban Chính sách Pháp luật & QHLĐ Công đoàn Cao su Việt Nam, UV. BTV Công đoàn Cao su Việt Nam
14Nguyễn Văn ToánPhó Chánh Văn phòng Công đoàn Cao su Việt Nam, UV. BCH Công đoàn Cao su Việt Nam
15Phạm Minh SangChuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Cao su Việt Nam, UV. BCH Công đoàn Cao su Việt Nam
16Võ Thị Mỹ HạnhPhó Chánh Văn phòng, KTT Công đoàn Cao su Việt Nam, UV. BCH Công đoàn Cao su Việt Nam
17Phạm Thị Hồng ThủyPhó Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn Cao su Việt Nam, UV. BCH Công đoàn Cao su Việt Nam
18Lê Văn ThủyPhó Bí thư Đảng uỷ, TV. HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, UV. BCH Công đoàn Cao su Việt Nam
19Đào Quang ĐánUV. BCH Công đoàn Cao su Việt Nam
20Lê Thanh NghịUV. BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh, UV. BCH Công đoàn Cao su Việt Nam
21Nguyễn Ánh TuyếtPhó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn CTCP Cao su Đồng Phú, UV. BCH Công đoàn Cao su Việt Nam
22Nguyễn Văn SơnChủ tịch Công đoàn CTCP Cao su Phước Hoà, UV. BCH Công đoàn Cao su Việt Nam
23Trần Văn TiếnPhó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông, UV. BCH Công đoàn Cao su Việt Nam
24Nguyễn Thanh HảiUV BCH Đảng bộ, Thành viên HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư păh, UV. BCH Công đoàn Cao su Việt Nam
25Nguyễn Thị Quỳnh NgaChánh VP, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Kontum, UV. BCH Công đoàn Cao su Việt Nam
26Võ Trần Minh ĐăngUV. BTV Đảng uỷ, TV. HĐQT, Chủ tịch công đoàn CTCP Cao su Tây Ninh, UV. BCH Công đoàn Cao su Việt Nam
27Đoàn Thị Kiều AnĐảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn CTCP Cao su Tân Biên, UV. BCH Công đoàn Cao su Việt Nam
28Lê Huy PhuChủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang, UV. BCH Công đoàn Cao su Việt Nam
29Trương Công LựcChủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su EaH'leo, UV. BCH Công đoàn Cao su Việt Nam
30Bạch Thị Phương ChiUV. BTV Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk, UV. BCH Công đoàn Cao su Việt Nam
31Nguyễn Ngọc MùiBí thư Đảng ủy, TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận, UV. BCH Công đoàn Cao su Việt Nam
32Hoàng Xuân LợiPhó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức LĐTL, Chủ tịch Công đoàn CTCP Cao su Điện Biên, UV. BCH Công đoàn Cao su Việt Nam
33Phạm Quốc NhânPhó phòng Hành chính nhân sự, Chủ tịch Công đoàn CTCP KCN Nam Tân Uyên, UV. BCH Công đoàn Cao su Việt Nam
34Trần Khắc ChungTrưởng ban Lao động - Tiền lương Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, UV. BCH Công đoàn Cao su Việt Nam
35Lê Văn ThắngPhó Chánh Văn phòng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, UV. BCH Công đoàn Cao su Việt Nam
36Trần Quốc BìnhBí Thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, UV. BCH Công đoàn Cao su Việt Nam
37Trần Văn HậuBí thư chi bộ, Q. Tổng Biên tập Tạp chí Cao su Việt Nam, UV. BCH Công đoàn Cao su Việt Nam
38Phạm Văn DượcPhó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Viện, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam, UV. BCH Công đoàn Cao su Việt Nam
39Lê Trung KiênPhó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Chư Sê - KamPongThom, UV. BCH Công đoàn Cao su Việt Nam