ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN

Nguyễn Thị Phụng

Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty

Lê Văn Thủy

Chủ tịch Công đoàn Công ty

Phan Huy Thành

Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty

GIỚI THIỆU

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BAN CHẤP HÀNH, UBKT CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁCSỐ ĐIỆN THOẠIEMAIL
IỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
1Lê Văn ThủyChủ tịch Công đoàn Công ty0979610333vanthuy@binhlongrubber.vn
2Nguyễn Hữu TúPhó TGĐ Công ty0918733031
3Nguyễn Thị PhụngPhó Chủ tịch Công đoàn Công ty0908301373phung_danguy@yahoo.com
4Phan Huy ThànhPhó Chủ tịch Công đoàn Công ty0909886113
5Nguyễn Thị Kim PhụngKế toán trưởng Công đoàn Công ty0974494279phung101978@gmail.com
6Hoàng Văn XuyênTP. Tài chính Kế toán Công ty0919396747
7Tăng Bửu ThạchTP. Quản lý Kỹ thuật Công ty0909885454
8Nguyễn Thế AnhChủ tịch Công đoàn Nông trường Trà Thanh0977730009theanh2023bp@gmail.com
9Phan Văn CảnhChủ tịch Công đoàn Nông trường Bình Minh0913311154
10Nguyễn Thị Thùy DươngChủ tịch Công đoàn Nông trường Xa Cam0911211045
11Trương Thị Phương HồngChủ tịch Công đoàn Cơ quan Công ty0918930760
12Nguyễn Văn HợpPhó CVP Công ty0394966546nguyenvanhop1986@gmail.com
13Lê Thị Minh MẫnChủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Chế biến 30/40773186585
14Nguyễn Đức TrungChủ tịch Công đoàn Nông trường Quản Lợi0846113739
15Phạm Ngọc UyểnChủ tịch Công đoàn Nông trường Xa Trạch0918587524phamngocuyen973@gmail.com
IIỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA
1Phan Huy ThànhChủ nhiệm UBKT0909886113
1Lê Đức TrọngPhó Chủ nhiệm UBKT0945002363
1Trương Văn PhúcUV.UBKT CĐ Công ty0908002524
2Hoàng Thị Kiều MaiUV.UBKT CĐ Công ty0986412126
3Phạm Minh HoàngUV.UBKT CĐ Công ty0398688400