ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh

LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN

Vũ Thị Thùy Trang

Phó Chủ tịch

Vũ Văn Thạch

Phó Chủ tịch

GIỚI THIỆU

DANH BẠ UV.BCH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁCSỐ ĐIỆN THOẠIEMAIL
1Vũ Thị Thùy TrangPhó Chủ tịch Công đoàn Công ty0946.880066vuthuytrangbp@gmail.com
2Vũ Văn ThạchPhó Chủ tich Công đoàn Công ty; Chủ nhiệm UBKT0987.508886vuvanthach78@gmail.com
3Nguyễn Trường HảiUV.BTV0914.828582truonghai1907@gmail.com
4Lê Thị Thúy VyUV.BTV0907.902011nganvy10383@gmail.com
5Nguyễn Đức HuỳnhUV.BCH0918.045167quynhhan05@gmail.com
6Hà Thành ChungUV.BCH0919.435683chunghathanh66@gmail.com
7Nguyễn Đức ChiếnUV.BCH0917638878nguyenducchienbp1979@gmail.com
8Ngô Văn Ninh BiênUV.BCH0942333818quangphucbun2011@gmail.com
9Võ SĩUV.BCH0945163339vosilrc@gmail.com
10Trần Xuân ĐứcUV.BCH0965 630 040xuanducnt4@gmail.com
11Lưu Văn TùngUV.BCH0966.797.770luutungnt5@gmail.com
12Phạm Thanh TuyềnUV.BCH0918305908thanhtuyen300970@gmail.com
13Phan Văn GiangUV.BCH0984 131 495không sd email
14Hồ Sĩ TrườngUV.BCH0918 378 642hositruongln@gmail.com