Tag Archives: Bà Rịa Kampong Thom

TIN TỨC

Cao su Bà Rịa – Kampong Thom vượt 10% kế hoạch sản lượng

Công ty CPCS Bà Rịa – Kampong Thom đã hoàn thành kế hoạch (KH) sản...

Sáng kiến làm lợi cho đơn vị hơn 4 tỷ đồng tại Cao su Bà Rịa K

Tích cực tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó,...