TIN TỨC

01/QĐ-TLĐ (Ngày 03/12/2023) Quyết định công nhận Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028