TIN TỨC

05/HD-UBKT (Ngày 27/01/2021) Hướng dẫn v/v thực hiện kiểm tra, giám sát chi hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thiên tai năm 2020 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021