TIN TỨC

110/CĐCS (Ngày 06/3/2023) v/v thời gian tổ chức Đại hội Công đoàn các đơn vị KV miền núi phía Bắc, nhiệm kỳ 2023-2028