TIN TỨC

128/CĐCS (Ngày 09/3/2023) về thời gian tổ chức Đại hội Công đoàn các đơn vị trực thuộc KV miền Trung, nhiệm kỳ 2023 – 2028