TIN TỨC

144/CĐCS-TGNC (Ngày 29/3/2022) v/v đẩy mạnh cuộc thi viết “Ký ức người lính” Tập đoàn CNCSVN