TIN TỨC

150/CĐCS (Ngày 13/3/2023) V/v thống kê danh sách CNLĐ bị tai nạn lao động có tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên hiện đang làm việc tại đơn vị