TIN TỨC

169/QĐ-CĐCS (Ngày 22/4/2021) Quyết định v/v hỗ trợ, tặng quà cho CNLĐ bị tai nạn lao động có tỷ lệ thương tật trên 31%