TIN TỨC

201/TM-CĐCS (Ngày 18/4/2022) Thư mời dự Hội nghị công bố quyết định sắp xếp công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Hội nghị giao dự toán tài chính công đoàn năm 2022