TIN TỨC

372/KH-CĐCS (Ngày 15/6/2022) Kế hoạch v/v tập huấn nghiệp vụ Ban Thanh tra nhân dân tại cơ sở năm 2022