TIN TỨC

380/CĐCS-CSPL&QHLĐ (Ngày 21/6/2022) V/v rà soát nguồn kết dư Quỹ “Mái ấm Công đoàn”