TIN TỨC

435/CĐCS-TC (Ngày 25/8/2021) Hướng dẫn thực hiện QĐ: 3089/QĐ-TLĐ ngày 24/8/2021 của TLĐ v/v hỗ trợ bữa ăn trưa cho đoàn viên, NLĐ đang thực hiện 3 tại chỗ của doanh nghiệp