TIN TỨC

446/KHLT/CSVN-CĐCS (Ngày 06/9/2021) Kê hoạch liên tịch phát động phong trào thi đua “Toàn ngành đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch covid-19”