TIN TỨC

455/CĐCS-TGNC (Ngày 18/7/2023) v/v tuyên truyền, sử dụng biểu trưng Đại hội IX Công đoàn Cao su Việt Nam làm khung ảnh đại diện trên Zalo, Facebook