TIN TỨC

457/BC-CĐCS (Ngày 18/7/2023) Báo cáo kết quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tháng 7 và một số nhiệu vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023