TIN TỨC

457/BC-CĐCS (Ngày 29/7/2022) Báo cáo sơ kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động 6 tháng cuối năm 2022