TIN TỨC

486/CĐCS-TC (Ngày 11/10/2021) v/v hướng dẫn thực hiện quyết định 3309/QĐ-TLĐ ngày 01/10/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam v/v hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, NLĐ…