TIN TỨC

501/QĐ-CĐCS (Ngày 18/8/2023) Quyết định về việc triệu tập đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028